אודותינו

עמותת 'עטרת כהנים' הוקמה בשנת תשל"ט (1978)
בראשותו של  מתתיהו הכהן דן, והיא פועלת להמשך
חיזוק ההתיישבות היהודית בירושלים – בעיר העתיקה וסביבותיה.
כננסים על גבי ענקים ממשיכה עטרת כהנים את מפעל חידוש ההתיישבות
מאז עליית תלמידי הגר"א ותנועת שיבת ציון.

ירושלים היתה מאז ומתמיד מרכז ליבו של העם היהודי ועמוד התווך של הזהות הלאומית שלו. ירושלים מקור להשראה דתית ורוחנית עבורו, משאת נפשו ומוקד לכיסופיו, כדברי הכוזרי: "כי ירושלים אמנם תבנה כשיכספו בני ישראל לה תכלית הכוסף עד שיחוננו אבניה ועפרה".

מטרות העמותה הן:

 1. לחדש ולחזק את מפעל ההתיישבות היהודית בעיר העתיקה וסביבותיה
 2. להעמיק בעם את תודעת רציפותו של היישוב היהודי בעיר העתיקה וסביבותיה, לטפח את קשריו לשורשים ולהנחיל לו את ערכי הציונות
 3. לחזק את הריבונות היהודית/הישראלית על העיר ולאחד את שני חלקיה
 4. לחזק בעם את תודעת חשיבותה ומרכזיותה של העיר בחיי העם בעבר ובהווה
 5. לשמור על מורשתו וקדושתו של הכותל המערבי

לאחר 40 שנות עשייה עטרת כהנים יצרה שינוי משמעותי בעיצוב פני העיר, במאזן הדמוגרפי סביב המקומות הקדושים, בנוכחות היהודית באזורים אלה ובהעמקת התודעה הציבורית לחשיבותה של העיר ולרצף ההתיישבות היהודית בעיר העתיקה. וכל זאת הודות לתמיכת הציבור הרחב המודע לערכה של העיר ורואה בה מרכז לבו של העם.

דבר היו"ר

ידידים ושותפים יקרים
לפני למעלה מ- 50 שנה במלחמת ששת הימים לחמו חיילי צה"ל בגבורה ובחירוף נפש ובירתנו הנצחית אוחדה מחדש.

בזמן הזה אנו רואים אותם לנגד עינינו, ואנו זוכרים ומנציחים את זכרם של 182 הלוחמים שנפלו על שחרור העיר העתיקה, ומרכינים ראש בפניהם ובפני משפחותיהם תוך הכרת תודה על קרבנם ומסירות נפשם ועל המתנה שהעניקו לנו לדורות.

המלחמה ארכה ששה ימים, ולנו נותר כיום לעסוק ביום השביעי – להמשיך ולהשלים את המלאכה של גאולת העיר.

למעלה משלושים ושמונה שנים פועלת עמותת עטרת כהנים להמשיך ולשחרר את ירושלים ולשמור עליה, גם בתחומי העיר העתיקה וגם בכל רחבי מזרח העיר. בענווה וביראה אנו ממשיכים את בנין ירושלים בעשרות מתחמים, חלקם הגדול הם בתים בהם התגוררו יהודים עד המאורעות והגירוש בשנים תרפ"ט-תרצ"ח (1929-1936). העבודה היא מפרכת ונעשית בתנאים קשים מאד, אך מעל לכל עומדת השבועה שנשבענו לירושלים "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני".

דורות שלמים חלמו לקומם את ירושלים מהריסותיה אך לא יכלו להגשים את חלומם ואת דברי הנביאים שניבאו על תקומת ירושלים. אנו קיבלנו מהקב"ה את ההזדמנות לעסוק בגאולת עיר הקודש, ולהמשיך במסורת של מאות שנים מאז הגיע הרמב"ן – רבי משה בן נחמן לירושלים לפני כ- 700 שנה והניח את היסוד לישוב היהודי המתחדש, שבימי תפארתו בתחילת המאה ה- 20 מנה 20,000 תושבים, עד להריסתו שוב במלחמת השחרור. 19 שנה היתה העיר העתיקה נתונה תחת שלטון ירדני, ומאז אנו פועלים לגאולתה, שיקומה ואכלוסה.

"ירושלים לא נתחלקה לשבטים" – כדי שכל עם ישראל יהיו ערבים לבניינה.

נשמח להזמינכם לסייר באתרינו על מנת שתוכלו לעמוד מקרוב על ההתקדמות וביסוס הישוב היהודי בירושלים בין החומות ומחוצה להן.

יחד נמשיך לבנות את ירושלים למען עם ישראל לדורותיו.

בברכה

מתתיהו הכהן דן

עטרת כהנים

החזון

 • אנו שואפים לגאול, לחדש ולחזק את מפעל ההתיישבות היהודית באזורים אלה, בהם פרחו ושגשגו במהלך המאה ה-19 חיי קהילה  תוססים ומגוונים (בתי חרושת, תלמודי תורה, ישיבות, בתי כנסת, בית יתומים והקדשים רבים).
 • אנו רואים עצמנו חלק מתנועת שיבת ציון לדורותיה וחוליה בשרשרת ההתיישבות היהודית ברובעים המוסלמי והנוצרי של עיר העתיקה ובכפר התימנים בשילוח.
 • אנו פועלים למען המתיישבים, מעניקים להם שירותים שונים ודואגים לחיי קהילה עשירים עבורם, כמתן מענה למורכבות החיים באזורים אלה של רגישות בטחונית גבוהה.
 • אנו רואים בנוכחות ובהתיישבות היהודית בעיר העתיקה וסביבותיה חלק מחיזוק הריבונות של העם על ירושלים.

אנו פועלים מתוך תחושה של שליחות ורואים בהעצמת המודעות הציבורית לחשיבותה של העיר ולרצף היישוב היהודי בה כיעד לאומי חשוב, ומתוך כך עורכים כנסים, השתלמויות, הרצאות וסיורים רבים לציבור הרחב.

אודותינו

עמותת 'עטרת כהנים'
הוקמה בשנת תשל"ט (1978)
בראשותו של  מתתיהו הכהן דן,
והיא פועלת להמשך חיזוק ההתיישבות היהודית
בירושלים – בעיר העתיקה וסביבותיה.
כננסים על גבי ענקים ממשיכה עטרת כהנים
את מפעל חידוש ההתיישבות מאז
עליית תלמידי הגר"א ותנועת שיבת ציון.

ירושלים היתה מאז ומתמיד מרכז ליבו של העם היהודי ועמוד התווך של הזהות הלאומית שלו. ירושלים מקור להשראה דתית ורוחנית עבורו, משאת נפשו ומוקד לכיסופיו, כדברי הכוזרי: "כי ירושלים אמנם תבנה כשיכספו בני ישראל לה תכלית הכוסף עד שיחוננו אבניה ועפרה".

מטרות העמותה הן:

 1. לחדש ולחזק את מפעל ההתיישבות היהודית בעיר העתיקה וסביבותיה
 2. להעמיק בעם את תודעת רציפותו של היישוב היהודי בעיר העתיקה וסביבותיה, לטפח את קשריו לשורשים ולהנחיל לו את ערכי הציונות
 3. לחזק את הריבונות היהודית/הישראלית על העיר ולאחד את שני חלקיה
 4. לחזק בעם את תודעת חשיבותה ומרכזיותה של העיר בחיי העם בעבר ובהווה
 5. לשמור על מורשתו וקדושתו של הכותל המערבי

לאחר 40 שנות עשייה עטרת כהנים יצרה שינוי משמעותי בעיצוב פני העיר, במאזן הדמוגרפי סביב המקומות הקדושים, בנוכחות היהודית באזורים אלה ובהעמקת התודעה הציבורית לחשיבותה של העיר ולרצף ההתיישבות היהודית בעיר העתיקה. וכל זאת הודות לתמיכת הציבור הרחב המודע לערכה של העיר ורואה בה מרכז לבו של העם.

דבר היו"ר

ידידים ושותפים יקרים
לפני למעלה מ- 50 שנה במלחמת ששת הימים לחמו חיילי צה"ל בגבורה ובחירוף נפש ובירתנו הנצחית אוחדה מחדש.

בזמן הזה אנו רואים אותם לנגד עינינו, ואנו זוכרים ומנציחים את זכרם של 182 הלוחמים שנפלו על שחרור העיר העתיקה, ומרכינים ראש בפניהם ובפני משפחותיהם תוך הכרת תודה על קרבנם ומסירות נפשם ועל המתנה שהעניקו לנו לדורות.

המלחמה ארכה ששה ימים, ולנו נותר כיום לעסוק ביום השביעי – להמשיך ולהשלים את המלאכה של גאולת העיר.

למעלה משלושים ושמונה שנים פועלת עמותת עטרת כהנים להמשיך ולשחרר את ירושלים ולשמור עליה, גם בתחומי העיר העתיקה וגם בכל רחבי מזרח העיר. בענווה וביראה אנו ממשיכים את בנין ירושלים בעשרות מתחמים, חלקם הגדול הם בתים בהם התגוררו יהודים עד המאורעות והגירוש בשנים תרפ"ט-תרצ"ח (1929-1936). העבודה היא מפרכת ונעשית בתנאים קשים מאד, אך מעל לכל עומדת השבועה שנשבענו לירושלים "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני".

דורות שלמים חלמו לקומם את ירושלים מהריסותיה אך לא יכלו להגשים את חלומם ואת דברי הנביאים שניבאו על תקומת ירושלים. אנו קיבלנו מהקב"ה את ההזדמנות לעסוק בגאולת עיר הקודש, ולהמשיך במסורת של מאות שנים מאז הגיע הרמב"ן – רבי משה בן נחמן לירושלים לפני כ- 700 שנה והניח את היסוד לישוב היהודי המתחדש, שבימי תפארתו בתחילת המאה ה- 20 מנה 20,000 תושבים, עד להריסתו שוב במלחמת השחרור. 19 שנה היתה העיר העתיקה נתונה תחת שלטון ירדני, ומאז אנו פועלים לגאולתה, שיקומה ואכלוסה.

"ירושלים לא נתחלקה לשבטים" – כדי שכל עם ישראל יהיו ערבים לבניינה.

נשמח להזמינכם לסייר באתרינו על מנת שתוכלו לעמוד מקרוב על ההתקדמות וביסוס הישוב היהודי בירושלים בין החומות ומחוצה להן.

יחד נמשיך לבנות את ירושלים למען עם ישראל לדורותיו.

בברכה

מתתיהו הכהן דן

עטרת כהנים

החזון

– אנו שואפים לגאול, לחדש ולחזק את מפעל ההתיישבות היהודית באזורים אלה, בהם פרחו ושגשגו במהלך המאה ה-19 חיי קהילה  תוססים ומגוונים
(בתי חרושת, תלמודי תורה, ישיבות, בתי כנסת, בית יתומים והקדשים רבים).

– אנו רואים עצמנו חלק מתנועת שיבת ציון לדורותיה וחוליה בשרשרת ההתיישבות היהודית ברובעים המוסלמי והנוצרי של עיר העתיקה ובכפר התימנים בשילוח.

– אנו פועלים למען המתיישבים, מעניקים להם שירותים שונים ודואגים לחיי קהילה עשירים עבורם, כמתן מענה למורכבות החיים באזורים אלה של רגישות בטחונית גבוהה.

– אנו רואים בנוכחות ובהתיישבות היהודית בעיר העתיקה וסביבותיה חלק מחיזוק הריבונות של העם על ירושלים.

– אנו פועלים מתוך תחושה של שליחות ורואים בהעצמת המודעות הציבורית לחשיבותה של העיר ולרצף היישוב היהודי בה כיעד לאומי חשוב, ומתוך כך עורכים כנסים, השתלמויות, הרצאות וסיורים רבים לציבור הרחב.