היו שותפים לבניין ירושלים!

עטרת כהנים פועלת במישורים רבים לחזק את ההתישבות והריבונות היהודית בירושלים ולחיזוק קדושתו ואחדותו של הכותל המערבי.
לשם כך אנו פועלים מול גורמי ממשל ועוד , עורכים סיורים לקהל הרחב ולמקבלי ההחלטות, פועלים לחיזוק הביטחון והמשילות
של מדינת ישראל בעיר העתיקה.
פעילות "עטרת כהנים" דורשת משאבים רבים. מאחר ואנו גוף עצמאי ושאינו תלוי, פעילותנו נסמכת על תרומות בלבד.
היו שותפים בבנין ירושלים!

ניתן לשלוח צ'ק לפקודת "עטרת כהנים"
לכתובת: עטרת כהנים, ת.ד 2288, ירושלים 9102201

או באמצעות העברה בנקאית:
בנק מזרחי (20), סניף 460, מ.ח 515996, ע"ש עטרת כהנים